05 Oct 2018

Duurzaamheid, een woord dat we dagelijks meermaals tegen komen. En eveneens een woord dat nog nooit door zoveel mensen anders werd ingevuld. Maar wat is dit volgens Qframe? Maximaliseren van de meerwaarde voor onze klanten a.d.h.v. maatwerksoftware in .Net, met respect voor die klant, onze medewerkers en onze omgeving…

Read More

21 Aug 2018

Stagiairs zijn bij ons échte collega’s, en wat is er mooier dan stagiairs die na hun stage kiezen om bij jouw bedrijf aan de slag te gaan? Van een perfecte match gesproken! Insights in het leven van één van onze kersverse collega’s, Pieterjan: “Tijdens mijn zoektocht naar een stage…

Read More

11 Jun 2018

Omdat transparantie één van onze waarden is, geloven we dat we dit kunnen doortrekken op verschillende niveaus binnen Qframe, én dan in het meest bijzonder op het vlak van de jaarlijkse evaluaties. Hoe het standaard gaat in de meeste bedrijven: 1 keer in het jaar heb je samen met…

Read More

05 Sep 2017

In deze blog willen we één van de onderbelichte onderdelen van het .NET Framework eens in de kijker zetten: Windows Workflow Foundation. Windows Workflow Foundation gaat schuil achter producten zoals BizTalk, SharePoint en MSBuild. In .NET is Workflow sinds versie 4.0 ondergebracht in de System.Activities namespace en kan het met behulp…

Read More

06 Jun 2017

Techorama 2017, 2 dagen vol sessies met een keur aan sprekers uit binnen- en buitenland, en zelfs een 3de dag vooraf met diepgaande sessies. Enkele jaren geleden is Techorama uit de grond gestampt als opvolger van de Microsoft Techdays en het Community day-event van de tientallen usergroepen in België (VISUG, BIWUG, SQLUG,…

Read More

23 May 2017

In een vorige blog zijn we dieper ingegaan op veel gehoorde excuses om geen sprint retrospective te houden. In dit artikel belichten we enkele formats en tips die jullie kunnen helpen om die sprint retrospectives zinvol, boeiend en productief te maken en te houden. Het einde van een sprint…

Read More

05 Apr 2017

Aan de grondslag van het Agile framework ligt het Agile Manifesto met een oplijsting van een aantal belangrijke principes. Eén van de “Agile Manifesto” principes luidt als volgt: “At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.” Het streven…

Read More

03 Feb 2017

Maandelijks organiseert onze Technical Guild een kennisdelingssessie in de vorm van een Lean Coffee. Dit is een meeting format die zonder vooropgestelde agenda toch heel productief en time-boxed verloopt. Aan het begin van de sessie brengen de deelnemers een aantal onderwerpen aan, die dan worden geprioriteerd aan de hand van een…

Read More

17 Jan 2017

In de wereld van ‘Waterfall’ werd aan stuurgroepen heel wat verantwoordelijkheid toegedicht, van bewaking en toekenning van budget, over het bepalen van scope en de scope-changes tot de volledige eindverantwoordelijkheid over het projectresultaat. Die stuurgroepen bestonden uit alle mogelijke stakeholders. Vaak ook stakeholders die zelf niet rechtstreeks begunstigden van de applicatie…

Read More

03 Jan 2017

Kerst, een periode van knus en gezellig samenzijn met familie en vrienden. Iedereen houdt van die warmte. Jammer genoeg zijn er ook mensen en families die niet kunnen genieten van die warmte en minder hoopvol naar de toekomst kijken door ziekte, armoede of tegenslag. Daarom organiseert Music for Life al 10 jaar lang een…

Read More