Lean Coffee of Lean Pizza?

Woensdag 22 juni was het eindelijk weer zover. Na lange tijd nog eens een ‘Lean Coffee’-sessie!
Binnen Qframe werken we met kennisdeling teams over de projecten heen, gebaseerd op de gelijkaardige rol van uitvoeren. Binnen Qframe noemen we dat ‘Guilds’. Zo bestaat er een guild voor onze project managers, scrum masters, analisten, teambuilders en de tech guild. En op een zonnige middag afgelopen week besloten onze projectmanagers en scrum masters dat het nog eens tijd was om samen te komen en dit keer binnen het ‘Lean Coffee principe’.

Dat verloopt als volgt; alle deelnemers komen met enkele topics op de proppen, stellen deze voor en plaatsen die op het bord. Iedere deelnemer heeft drie stemmen beschikbaar en zet zijn stem op het topic dat zijn voorkeur heeft om aan bod te laten komen maw ‘dot voting’. 

Het topic met de meeste stemmen verschuift op het bord en zal als eerste besproken worden. Een timer wordt gezet en de bespreking van het eerste topic gaat van start. 

Belangrijk bij een ‘Lean Coffee’-sessie is het ‘timeboxed’ karakter. De timer voor de eerste ronde wordt gezet op 8 minuten. Zijn de 8 minuten om, dan bepaalt de groep met duim omhoog, naar beneden of neutraal of hetzelfde topic nog verder wordt besproken in de volgende ronde. Als de meerderheid de duim naar beneden houdt, dan gaan we over naar het volgende topic op het bord op basis van hoogste aantal stemmen. Als de meerderheid zijn duim omhoog hield, dan gaan we verder met het topic ditmaal voor een ronde van 4 minuten.

Na de ronde van 4 minuten speelt hetzelfde tafereel met de duimpjes zich af. Nog steeds een meerderheid met duimpjes omhoog, dan vervolgen we de bespreking in een ronde van 2 minuten. Om dan af te ronden met dit topic.

Diverse topics passeerden de revue: welke metrics in een project worden gehanteerd, wat de beste invulling is van de Product Owner rol, de betrokkenheid van de klant bij de retrospectives en het project, het belang van het bepalen van een sprint goal, …

Zo werd het een boeiende middag op onze Qframe PM en SM guild Lean Coffee-sessie afgelopen woensdagmiddag, vergezeld van zon, zomerse temperaturen en natuurlijk heerlijke pizza’s om inspiratie en creativiteit te bevorderen of gewoon omdat het kan :-).