Waarom werken met een 'Team as a Service' ?

Software is gericht op het ondersteunen en efficiënter maken van je business processen. Goede software kan daar een enorme meerwaarde betekenen: je kan er je processen mee versnellen, of correcter laten lopen. Of afstompende, repetitieve taken mee automatiseren, zodat je mensen nuttiger dingen kunnen doen die ze leuker vinden…

Waar standaardpakketten beperkingen hebben kan je met maatwerksoftware jouw uniek proces volledig naar je hand zetten. Maatwerksoftware lijkt initieel duur maar als je de licentiekosten van standaard pakketten meerekent en het efficiëntieverlies doordat deze niet helemaal aangepast zijn aan jouw proces, blijkt dat vaak niet het geval …

Je kan ook verschillende types applicaties bouwen, van moderne webapplicaties over performante berekeningsengines tot webservices met een pak businesslogica. Bijna altijd komen er ook integraties met bestaande systemen aan te pas. Wij maken voor onze klanten de gewenste applicaties met behulp van Microsoft .NET technologie in de backend, aangevuld met de nieuwste Javascript frameworks voor de frontend. Die applicaties kunnen gehost worden in de cloud of on premise.

Het maken van software is een zeer complex proces. We proberen dat goed te doen door gebruik te maken van een eigen ontwikkelde Qframe projectaanpak en werken met vaste teams. Een goede samenwerking tussen onze teams en jou als klant ligt aan de basis van het welslagen van het project.

Waarom werken we zo?

Een transparante projectaanpak ...

Het maken van goede software is niet eenvoudig. Het gaat om een uitgebalanceerd samenspel van taken en rollen van uiteenlopende aard en dito skills. We hebben hiervoor een totaalaanpak gedefinieerd, gebaseerd op een aantal goede principes uit de Scrum/Agile en Prince2 methodologieën waarin we geloven, aangevuld met best practices opgebouwd uit onze praktijkervaring.

Want software maken is meer dan enkel code schrijven, je moet ook goed begrijpen wat de klant nodig heeft, het budget correct opvolgen, testen en nog veel meer. Pas als al die taken goed worden uitgevoerd met oog voor het grotere geheel, then the magic happens!

Lees meer...

Onze teamaanpak #TaaS

Grote softwareprojecten zijn zeer arbeidsintensief en worden doorgaans door teams van mensen uitgevoerd. Het is echter heel belangrijk hoe je je team samenstelt:

  • De uit te voeren taken zijn zo divers qua benodigde competenties dat het onmogelijk is deze in één persoon terug te vinden. Laat staan dat deze de tijd zou vinden om ze allemaal uit te voeren … Alle taken die dezelfde competenties vereisen groeperen we in een rol. Zo komen we tot 9 kernrollen die moeten worden ingevuld door mensen die goed zijn in één of meerdere rollen.
  • Doorgaans duurt het een hele tijd vooraleer een groep mensen goed weet hoe die rollen naar behoren in te vullen – er mogen geen gaten vallen en liefst ook niet teveel overlap – en wat het belang is van de andere rollen die de collega’s opnemen. Kortom voor het een geolied team wordt.

Daarom gaan wij voor teams met een kern van mensen die reeds samen ervaring hebben opgebouwd op andere projecten. Door onze aanpak door middel van ‘Team as a Service’ zijn zij veel sneller op kruissnelheid dan een volledig nieuw samengesteld team. Het kan vreemd klinken, maar de efficiëntie van een software team wordt vooral hierdoor bepaald en niet alleen door de technische competenties van de ontwikkelaars.

De Scrum Master en Project manager rol vullen we zelf graag in, want dan zijn we in controle wat betreft de projectaanpak: het is immers hun taak om de projectaanpak goed uit te rollen. De overige rollen kunnen door iedereen met de juiste skills & competenties worden opgenomen. Wij kunnen alle rollen zelf invullen, maar ook medewerkers van de klant of zelfs een derde partij kunnen meedoen. We delen graag onze ervaring hierrond met andere mensen.

Maak kennis met onze teams

Samenwerken met ons?

Interesse om met ons of voor ons te werken?
Vertel ons wat je zoekt en wat we voor je kunnen doen.

Contact