Wie zijn we

Bij Qframe maken we software in teams, iedereen kent iedereen, we gaan er samen elke dag voor om het beste van onszelf te geven. Qframe is als samenwerken in een hechte vriendengroep… En net dat maakt het zo aangenaam om elke dag het beste van onszelf te geven!

#softwaremadebyteams #gettheretogether

 

Een menselijke aanpak

Een goede samenwerking tussen mensen is hét belangrijkste ingrediënt om kwalitatieve software op te leveren. We hechten dan ook enorm veel belang aan een aangename werksfeer, elkaar écht kennen en blijven bijleren.

Onze teamwerking is alvast de basis, maar ook onderstaande zaken dragen er toe bij. 

 

Als werknemer kan je continu bijleren van je collega’s. Ons voornaamste kanaal voor kennisdeling zijn de zogenaamde Guilds, waarin mensen die een rol delen samen komen om ervaring uit te wisselen. 

Zij organiseren zelf interne opleidingen voor hun leden, bespreken wat ze geleerd hebben in externe opleidingen, en delen ook de lessons learned uit hun eigen projectervaring.  

Naast interne kennisdeling geven we onze mensen graag de kans om ook bij te leren van externen.

Iedere werknemer krijgt jaarlijks een stevig opleidingsbudget dat vrij besteed mag worden aan relevante opleidingen.

Wij beseffen immers heel goed dat kwalitatieve software enkel kan opgeleverd worden door een hoog kennisniveau van onze medewerkers.

Je coach is de persoon die je begeleidt gedurende je loopbaan bij Qframe, zowel naar je ambities als naar je doorgroeimogelijkheden zal luisteren en je in dit groeipad zal begeleiden.

Daarnaast is je coach ook de vertrouwenspersoon waarbij je steeds terecht kan wanneer het even minder gaat binnen jouw team of privéleven.

Bij Qframe zijn we grote voorstander van transparantie en open feedback. Uiteraard beseffen wij wel dat dit een leerproces is en dat niet iedere werknemer daar reeds mee vertrouwd is. Maar feedback geven en ontvangen op een juiste manier, daar kan je zoveel van leren!

En net daarom trachten wij ons verloningssysteem te baseren op feedback die je ontvangt van de mensen waar je het meeste mee samenwerkt… Inderdaad! Jouw collega’s en je klant.

 

Binnen de veranderende IT sector willen we een wendbare en veerkrachtige organisatie zijn. Om dat te realiseren baseren we ons op het framework van Sociocracy 3.0.

Continue verbeteren, gelijkwaardigheid en betrokkenheid zijn hieruit de basiselementen geworden van onze organisatie.

Je hebt impact op het geheel. Zowel op sociaal vlak als op onze werking. Jouw stem telt en je hebt mogelijkheden te over om ze te laten horen.

Elke werknemer krijgt bij ons een basistraining Insights en zijn persoonlijk Insightsprofiel.

Insights brengt inzicht in je persoonlijkheidsvoorkeuren op basis van 4 herkenbare kleuren. Het geeft je inzicht in hoe je zelf overkomt bij anderen, en anderen bij jou en begrip voor het feit dat we vaak anders overkomen dan bedoeld. 

Dit geeft je de handvaten om beter met tegenovergestelde types te communiceren, wat een goede samenwerking in het team natuurlijk enorm vergemakkelijkt! 

Fun

Onze teams werken hard en zijn goed op elkaar ingespeeld. Of het nu aan de kickertafel is of ernaast.

Qframe door de ogen van een kind

Deze Lego stop motion video werd gecreëerd door de zoon van één van onze collega’s en schetst op een atypische manier onze cultuur.

Samenwerken met ons?

Interesse om met ons of voor ons te werken?
Vertel ons wat je zoekt en wat we voor je kunnen doen.

Contact