Hoe sprint retrospectives boeiend en productief houden ?

Hoe sprint retrospectives boeiend en productief houden ?

In een vorige blog zijn we dieper ingegaan op veel gehoorde excuses om geen sprint retrospective te houden. In dit artikel belichten we enkele formats en tips die jullie kunnen helpen om die sprint retrospectives zinvol, boeiend en productief te maken en te houden. Het einde van een sprint nadert, de laatste stories worden nog…

Lees meer
10 vaak gehoorde excuses om geen sprint retrospective te doen

10 vaak gehoorde excuses om geen sprint retrospective te doen

Aan de grondslag van het Agile framework ligt het Agile Manifesto met een oplijsting van een aantal belangrijke principes. Eén van de “Agile Manifesto” principes luidt als volgt: “At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.” Het streven naar continue verbetering is een belangrijke…

Lees meer
Zijn stuurgroepen nog zinvol in een scrum en agile projectwerking ?

Zijn stuurgroepen nog zinvol in een scrum en agile projectwerking ?

In de wereld van ‘Waterfall’ werd aan stuurgroepen heel wat verantwoordelijkheid toegedicht, van bewaking en toekenning van budget, over het bepalen van scope en de scope-changes tot de volledige eindverantwoordelijkheid over het projectresultaat. Die stuurgroepen bestonden uit alle mogelijke stakeholders. Vaak ook stakeholders die zelf niet rechtstreeks begunstigden van de applicatie waren, maar wel een inbreng hadden in de…

Lees meer