Waarden

Uit de combinatie van onze missie en de focus op duurzaamheid resulteren automatisch een aantal waarden die je nauwer aan het hart liggen en die sterk leven in onze organisatie zonder die expliciet te benoemen of daar bewust rond te gaan werken. Worden die waarden toch al eens geschonden, krijg je snel een collectieve reactie en correctie.

Vertrouwen tussen alle partijen – bedrijf, klanten en medewerkers – is de hoeksteen van een geslaagde samenwerking. Transparantie naar al die partijen is noodzakelijk om dit te bereiken. Wederzijds respect en integriteit zijn een vereiste om dit vol te houden op langere termijn. Zo alleen krijg je een win-win situatie voor alle partijen en ontstaan er duurzame relaties.

Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

In een project zijn meerdere partijen betrokken en is vertrouwen belangrijk. De Product Owner moet het vertrouwen krijgen van de verschillende stakeholders en belanghebbenden, want hij of zij zal het klankbord zijn in het project. Daarnaast is er ook vertrouwen nodig tussen Qframe en de klant.

Vertrouwen betekent ook een duidelijk en transparant inzicht in de voortgang van het project. In de Qframe project aanpak gebruiken we hiervoor instrumenten zoals velocity-meting, burn-down grafieken, scrumbord, product backlog, storymap, e.d. Deze instrumenten helpen u als klant om controle te hebben over het project en indien nodig snel en gefundeerd te kunnen bijsturen. In onze meetings bij de start van het project leren we u deze instrumenten te hanteren en begrijpen.

Onze aanpak stimuleert daarenboven een intense samenwerking door een ruim aantal contactmomenten zoals de kick-off meeting, de pre-game fase, de sprint planning, sprint demo meetings, de daily stand-ups, de retrospectives, de stuurgroep,… Kortom, communicatie als sleutelelement voor vertrouwen en transparantie.

Samenwerken met ons?

Interesse om met ons of voor ons te werken?
Vertel ons wat je zoekt en wat we voor je kunnen doen.

Contact