Zijn stuurgroepen nog zinvol in een scrum en agile projectwerking ?

Zijn stuurgroepen nog zinvol in een scrum en agile projectwerking ?

In de wereld van ‘Waterfall’ werd aan stuurgroepen heel wat verantwoordelijkheid toegedicht, van bewaking en toekenning van budget, over het bepalen van scope en de scope-changes tot de volledige eindverantwoordelijkheid over het projectresultaat. Die stuurgroepen bestonden uit alle mogelijke stakeholders. Vaak ook stakeholders die zelf niet rechtstreeks begunstigden van de applicatie waren, maar wel een inbreng hadden in de…

Lees meer