VLAREKO – Vlaams Register Kandidaatkopers

Sommige Sociale Huisvestingmaatschappijen (zogenaamde koopmaatschappijen) bouwen en verkopen sociale woningen en leggen een wachtlijst aan voor kandidaat-kopers. Kandidaat-kopers registreren zich en schrijven in op één of meerdere registers om in aanmerking te kunnen komen voor de koop van een sociale woning.

Voor die registratie en inschrijving was er ooit een Microsoft Access-applicatie ontwikkeld waarop de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) ondersteuning bood. Maar zowel de toepassing als de data stonden lokaal bij iedere koopmaatschappij (SHM).
Jaarlijks bezorgde elke maatschappij een extract van de data aan VMSW zodat deze kon geconsolideerd worden voor rapportage doeleinden.
Gewijzigde functionele en technische requirements maakten het nu echter nodig om naar een nieuwe toepassing over te stappen: de oude Access toepassing werd vervangen door een nieuwe .NET webapplicatie met een centrale database.

Alle lokale Access-data werd ook gemigreerd naar de nieuwe MS SQL-server database, waarbij elke aangesloten koopmaatschappij enkel inzage krijgt in de eigen data.

Verder kunnen er vanaf nu persoonsgegevens opgevraagd worden bij de overheidsinstanties, zodat bij de registratie van de kandidaat-koper de persoons-, inkomens en eigendomsgegevens meteen worden aangevuld in de toepassing.

De koopmaatschappij doet tweejaarlijks ook een actualisatie van deze persoons- en inkomensgegevens. Vroeger een manueel en tijdrovend werk, nu nog enkel een druk op de knop en het overlopen van een actualisatierapport.

De kandidaat-koper zelf kan terecht op een portaal om een overzicht te hebben van zijn inschrijvingen en de actuele plaats op de wachtlijst.

Het project werd in 2 fases ontwikkeld en opgeleverd, met telkens een Go-live na elke fase. Na de Go-live van fase 1 was er een periode voorzien waarin gebruikersfeedback en inzichten werden verzameld om pas na enkele maanden de scope voor fase 2 te bepalen. Hierdoor konden nieuwe inzichten en verbeterpunten meegenomen worden in fase 2.

Ondertussen maken meer dan 30 koopmaatschappijen gebruik van deze toepassing.