Factura

De dienst Administratie en Financiën van het UZA staat onder andere in voor de juiste facturatie van prestaties die door artsen uit de verschillende afdelingen aan patiënten worden geleverd.

Voor de verwerking en facturatie van prestaties wordt de softwaretoepassing “Fakt” gebruikt die in 1997 binnen het UZA ontwikkeld werd en sindsdien door het ICT-Faktteam binnen het UZA is onderhouden. Hoewel deze applicatie fantastisch dienst heeft gedaan, begint de leeftijd ervan zijn tol te eisen. Er is daarom een dringende behoefte aan een modern technisch platform dat toelaat de facturatietoepassing makkelijker en kwaliteitsvoller te onderhouden.

Ons Qframe team, Team FAKT, is daarom een nieuw facturatiesysteem aan het bouwen voor het UZA, dat hen toelaat om flexibel in te spelen op de zeer complexe en permanent wijzigende wet- en regelgeving voor hospitaalfacturatie in België.

Cruciaal hierbij is dat dit nieuwe facturatiesysteem – dat de naam Factura gekregen heeft – de mensen van de dienst administratie en facturatie toelaat om zelf die regels en voorwaarden te configureren, waardoor de implementatie van wetswijzigingen niet langer de tussenkomst van een developer vereisen.

Het project is opgestart in 2017. De nieuwe Factura toepassing gaat iteratief in productie waarbij de functionaliteiten stilaan worden overgeheveld van de oude FAKT-toepassing naar het nieuwe pakket. Het einde van de migratie is voorzien voor eind 2024.

En naast het FAKT Team is ook Team OQTO actief bij het UZA. Zij helpen met de ontwikkeling van diverse kleinere toepassingen. Zo maakten ze al applicaties voor: paswoordbeheer, ICT messaging, het verzamelen van extra data voor nierdyalisepatiënten, het digitaliseren van metingen van letsels van patienten voor opvolging in klinische studies, etc…