Kennisportaal

Lokale besturen hebben vaak meerdere informatiebronnen die niet geïntegreerd zijn. Zo ook Stad Brugge, die ons daarom inschakelden om een applicatie te ontwikkelen die hun bestaande tools/databanken integreert en alle informatie samenbrengt in één overzichtelijk, makkelijk te navigeren portaal.

Een intensieve samenwerking tussen de IT afdeling van de Stad Brugge en Qframe resulteerde zo in het Kennisportaal.

Baliemedewerkers in het Huis van de Bruggeling

De medewerkers van het lokaal bestuur Brugge zijn zo in staat informatie op te zoeken over personen, procedures en evenementen gerelateerd aan de inwoners en de bezoekers van de stad.

Het Kennisportaal speelt proactief in op de gezochte info. Inwoner X neemt bijvoorbeeld contact op met het administratief centrum van de stad. Het Kennisportaal gaat inwoner X aftoetsen op andere relevante informatie zoals de huidige & toekomstige gebeurtenissen in z’n buurt, … Zo zal het Kennisportaal o.a. melden dat er wegenwerken gepland zijn in de straat van inwoner X of dat hij nog de nodige documenten moet inleveren voor de aanvraag van een marktstand.

Het Kennisportaal ordent de gevonden informatie in overzichtelijke rubrieken:

  • natuurlijke personen
  • rechtspersonen
  • producten ( vb. marktstand vergunning )
  • wegenwerken
  • diensten
  • nieuws

Het portaal bevat tevens een Masterdatabase die ervoor zorgt dat de relaties tussen informatie uit de verschillende informatiebronnen ook worden bijgehouden. Zo kan het bijvoorbeeld alle persoonsgegevens van een inwoner uit de verschillende systemen in één oogopslag tonen.

De medewerkers kunnen dankzij het portaal hun burgers op een meer  gerichte, snellere en meer proactieve manier helpen.

Door het succes van de applicatie bij de Stad Brugge is het besef gegroeid dat deze applicatie ook een meerwaarde kan betekenen voor andere steden en gemeenten. Het biedt immers een efficiënte oplossing voor “smart” dienstverlening binnen elk lokaal bestuur.

Het Kennisportaal kan direct en indirect koppelen met verschillende informatiebronnen die relevant zijn voor de werking van een lokaal bestuur. Dit zijn o.a. producten van externe leveranciers, uw intranet, diensten van de andere overheden ( vb. KSZ, GIPOD,…), uw website etc…

Voor Stad Brugge waren dit o.a. koppelingen met het rijksregister, het IDCP,  het CRAB, VKBO, een ticket tracking systeem, een klantenbegeleiding systeem, een applicatie voor vergunningen, een ERP systeem, een systeem voor ruimtelijke ordening en een vrijetijdspakket (beheer van jeugd, sport & cultuur).

Bij Stad Brugge is de applicatie ondertussen uitgebreid met nog andere, door Qframe ontwikkelde tools, zoals een systeem voor Axi-bonnen dat berekent of een persoon recht heeft op een tegemoetkoming bij verschillende zaken zoals sport- of jeugdactiviteiten.

Daar niet alle lokale besturen dezelfde externe leveranciers of systemen gebruiken heeft het Kennisportaal een generiek plug-in systeem . Dit laat toe om makkelijk en snel te koppelen met de informatiebronnen die van toepassing zijn op een stad/gemeente.