Duurzaam evalueren: bij Qframe bepalen jouw collega’s je loon.

Het evalueren en verlonen van medewerkers is niet altijd een evidentie. 
In heel veel bedrijven wordt er gebruik gemaakt van standaard evaluatie- en loongesprekken waarbij de CEO of lijnmanager bepaalt welk deel van de koek voor jou is. 
Maar is dat wel de beste aanpak? En hoe objectief en correct is dat eigenlijk? Heeft die ene ‘evaluator’ altijd 100% zicht op jouw werk en inzet van de voorbije periode?  
 
Qframe struggelde al een tijdje met dit issue. Het voelde niet juist. We wilden komen tot een proces waarbij we objectief de meerwaarde van een Qframer (vast of freelance) konden meten, om daarnaar te kunnen verlonen. 
6 jaar geleden zijn we gestart met het uitrollen van een 360° feedback-proces met een directe loonkoppeling. Voor ons is dit alleszins de manier om correcte inzichten te verkrijgen over het functioneren van een collega. 
 

360° feedback? 

Jaarlijks gaan we in februari van start met onze feedbackgesprekken. Iedere collega kiest zelf door wie hij zich wil laten evalueren. Idealiter duid je minstens 3 evaluatoren aan. Typisch zijn dit collega’s waarmee je samenwerkt binnen je team of bij je klant. 
Daarnaast evalueer je ook jezelf. Hallo blinde vlekken! Want het beeld dat je van jezelf hebt ligt niet altijd in lijn met hoe anderen jou zien. Die inzichten alleen al zijn enorm interessant en waardevol. 

We ontwikkelden in de loop van de voorbije jaren onze eigen software tool om die feedback te verzamelen. Oorspronkelijk gebruikten we voornamelijk spreadsheets, maar die consolideren was een tijdrovend werk voor onze HR collega’s. 
Per rol werken we met specifieke topics en criteria, eigen aan de functie, waarop we gaan evalueren. De inhoud van die evaluatieformulieren is ontstaan uit een grondige brainstorm met de mensen die die respectievelijke rollen uitvoeren en wordt ook ieder jaar iteratief verder verbeterd.  

Het valt ons op dat zelfs dit de lading niet meer dekt. Daarom zijn we momenteel hard aan het inzetten op het opbreken van de traditionele rollen, om te gaan werken en evalueren op taakniveau.  
Binnen Qframe moedigen we autonomie en zelfsturing aan. Collega’s die naast hun standaard rollen ook nog andere taken opnemen, mogen daar ook voor beloond worden. Om die verloning correct te laten verlopen moeten deze taken uiteraard opgenomen worden binnen de evaluatie. 
 
Koppeling met loon 

Misschien wel het meest vernieuwende aan onze aanpak is dat deze evaluatie rechtstreeks en objectief gekoppeld is aan de verloning. Stijgt je score? Dan stijgt je loon. 
Hoeveel? Ook dat wordt objectief berekend op basis van een marktconform minimum en maximumloon per rol, jouw relatieve score, en de totale te verdelen ‘pot’ voor dit jaar. Dat laatste staat dan weer in rechtstreeks verband met de bedrijfsresultaten, waar we allemaal samen voor gewerkt hebben.  

 
Loon en tarief naar de klant zijn op hun beurt ook 1-1 gekoppeld. Krijgt iemand een loonsverhoging? Dan zal zijn of haar tarief bij de klant ook stijgen. De enige juiste manier om dit door te voeren is door je interne aanpak transparant te communiceren naar je klant.  
 
Reflectie 
 
Het is een vooruitstrevende aanpak en het uitrollen ervan was dan ook zeker in het begin een hobbelig parcours. De essentie van elkaar feedback geven is vertrouwen, respect, en transparant kunnen communiceren. Het ‘leren feedback geven’ moest daarom een onderdeel worden van onze organisatiecultuur.  

Wij werken bij Qframe in vaste teams, waardoor je je collega’s gerichte feedback kan geven omdat je dagelijks nauw samenwerkt met elkaar. Je kent elkaar écht. 
 

Duurzaam evalueren? 

Onze Qframe driver -noem het gerust onze visie of missie- is: 

 
We willen zoveel mogelijk meerwaarde leveren aan onze klanten door hun bedrijfsprocessen te automatiseren met straffe maatwerksoftware die we maken met vaste, geoliede teams op een duurzame manier. 

Duurzaam staat voor het zoeken naar een manier van werken waarbij we een langetermijnrelatie opbouwen met onze klanten, leveranciers, medewerkers,… én waar iedereen beter van wordt. 

Onze manier van evalueren is daar een voorbeeld van. In essentie creëer je een sfeer van openheid en vertrouwen waar je je makkelijker kwetsbaar(der) durft op te stellen, wat zorgt voor een betere onderlinge verbinding. Dat alleen al heeft positieve effecten op het welzijn van werknemers. Daarnaast zijn de inzichten die je uit je evaluatie krijgt goud waard. Zonder die inzichten zou je groei natuurlijk veel trager verlopen.  

Ook om die verdere ontwikkeling te ondersteunen biedt Qframe een set van tools aan aan haar medewerkers, waaronder persoonlijke coaching, een aanzienlijk opleidingsbudget, diverse kennisdelingsinitiatieven… 

Voor onze klanten betekent dit dat zij een team van Qframers ter beschikking krijgen die continu op zoek zijn naar professionele en persoonlijke ontwikkeling en verbetering. 

Wij zijn alvast overtuigd: feedback krijgen is een geschenk!