Vergroening Wagenpark Qframe: Bij ons komen er géén diesels meer in!

Duurzaamheid, een woord dat we dagelijks meermaals tegen komen. En eveneens een woord dat nog nooit door zoveel mensen anders werd ingevuld. Maar wat is dit volgens Qframe?

 

 

 

 

    1. Maximaliseren van de meerwaarde voor onze klanten

 

    1. a.d.h.v. maatwerksoftware in .Net,

 

    met respect voor die klant, onze medewerkers en onze omgeving

 

In vorige blogs hebben we het reeds over klant en medewerkers gehad, maar nu alle aandacht naar de “omgeving”!
Onze medewerkers doen veel kilometers, dit is eigen aan de IT sector. Zonder pardon kreeg enige tijd geleden iedere nieuwe collega op zijn eerste werkdag een degelijke diesel wagen, met als verklaring: Meneer/mevrouw de consultant zal veel kilometers moeten doen en dan is een diesel wagen de enige juiste keuze, niet?
Jammer genoeg klopt deze uitspraak enkel vanuit een economisch standpunt, niet vanuit een ecologisch standpunt.
Toen we enkele maanden geleden aan de start stonden van onze omschakeling naar een groener wagenpark was het moeilijk om in te schatten waar te beginnen. Want je kan niet ‘zomaar’ iedere diesel wagen vervangen door het groene elektrische alternatief. Diverse opzoekingen en brainstorms later kwamen we uit op de site www.ecoscore.be. Een heel makkelijke tool die aangeeft hoe ‘ecologisch’ – of vervuilend – je wagen is.
Op een objectieve manier kan je hier de “ecoscore” van iedere wagen terugvinden welke een combinatie is van een aantal parameters: CO2, wat opwarming van de aarde tot gevolg heeft, fijn stof en stikstofoxiden die zorgen voor de luchtvervuiling en geluidsoverlast.
De gemiddelde score voor een nieuwe wagen ligt in België rond ecoscore 68. Je raadt het al… wij willen dit beter doen. Want als we allemaal ‘gemiddeld’ blijven verder rijden, dan gaat dat onze aardbol en de toekomst van onze kinderen niet vooruit helpen.
Deze zomer hebben we dan ook beslist dat er vanaf nu enkel nog wagens met score 68 of hoger besteld worden voor onze collega’s. Met als resultaat dat een diesel wagen niet meer in aanmerking komt.

Maar daarmee werden alle obstakels om richting een groener wagenpark te gaan nog niet opgelost… want het volgende struikelblok diende zich reeds aan;
Het is algemeen geweten dat een dieselwagen meestal een interessante leaseprijs heeft door de hoge restwaarde, en dit is minder het geval bij een benzine wagen. Daarnaast zijn elektrische wagens erg duur in leasing. Bijgevolg zou een Qframer plots heel erg moeten inboeten op zijn leasebudget in het streven naar een groenere wereld…Maar… we zouden Qframe niet zijn als we niet alleen denken aan het milieu maar ook onze werknemer niet uit het oog verliezen.
We hebben bijgevolg ingegrepen op het budget van onze mensen wat er concreet voor zorgt dat men nu een benzine wagen kan kiezen met dezelfde uitrusting als voordien de diesel wagen.
In de toekomst zal dat verschil in leasingprijzen tussen diesel en benzine verdwijnen, want stilaan is op de 2ehandsmarkt een tendens zichtbaar waarbij de vraag naar benzine wagens stijgt en diesel daalt.
Sommige Qframers gaan echter all the way voor een groene wagen en dat mag zeker beloond worden!
Collega’s die kiezen voor een elektrische, hybride of CNG wagen krijgen vanuit Qframe een extra sponsoring wat de motivatie om te kiezen voor een écht groen alternatief stimuleert. Kort door de bocht komt het neer op; hoe hoger de de ecoscore, hoe hoger de sponsoring. Super toch?

Die extra stimulans zorgt dat drempels sneller genomen worden, want voor velen is het nog een stap in het duister en steken vele vragen of twijfels de kop op; Hoe zit het met CNG versus tankstations? Kan ik overal elektrisch laden? Wat als ik op vakantie vertrek en met mijn elektrische wagen die afstand niet kan overbruggen?
Al deze vragen hebben hun antwoord binnen Qframe, want we proberen de barrière zo klein mogelijk te maken door zelf oplossingen aan te bieden.
Zo nemen we de kosten op ons voor het plaatsen van elektrische laadinfrastructuur thuis, voorzien wij oplossingen tijdens de vakantie via korte termijn leasewagens, enz…

Op die manier streven we op korte termijn naar een groener wagenpark, en wat nog mooier is; onze werknemers zijn door deze oefening steeds bewuster geworden van de noodzaak om hierin te veranderen en een steentje bij te dragen met als doel: Een gezondere wereld, nu en voor al wie na ons komt!