Evaluaties en functioneringsgesprekken… daar doen wij niet (meer) aan mee! Bij ons bepalen je collega’s mee je loon.

Omdat transparantie één van onze waarden is, geloven we dat we dit kunnen doortrekken op verschillende niveaus binnen Qframe, én dan in het meest bijzonder op het vlak van de jaarlijkse evaluaties.

Hoe het standaard gaat in de meeste bedrijven: 1 keer in het jaar heb je samen met je verantwoordelijke een functioneringsgesprek, om dan een half jaar later een evaluatiegesprek te hebben eventueel gekoppeld aan een loongesprek.

Maar sinds 4 jaar evalueren wij elkaar door middel van een 360° feedback aangevuld met een effectiveness review.

We zijn er namelijk van overtuigd dat één persoon niet kan oordelen of je al dan niet goed functioneert en nét daarom maken we gebruik van een 360° feedbackproces dat zich voornamelijk binnen de teams manifesteert, omdat deze mensen nauw samenwerken en je goed kunnen evalueren.

Dat we bij Qframe in teams werken wist je misschien al? In de wandelgangen wordt zo’n team wel eens een Q-crew genoemd. De collega’s binnen zo een crew zijn allemaal in dienst bij Qframe en hebben er reeds een intense samenwerking op zitten.

Elke Qframe collega kiest dus een 5-tal evaluatoren waar ze het voorbije jaar nauw mee hebben samengewerkt. De evaluatoren scoren de collega die om feedback vraagt met behulp van onze 360° feedbacktool die we zelf ontwikkeld hebben.

Uit alle gegeven scores krijg je dan een gemiddelde score die rechtstreeks gekoppeld wordt aan je loon.

Hoe we dit aanpakken is vrij eenvoudig; een bepaalde score staat in verhouding met een bepaalde loonrange waardoor de gekregen gemiddelde score rechtstreeks in verhouding staat tot een marktconform loon.

Een mooie tendens die we hierin terugvinden is dat junior collega’s door dit opzet een steile groei in loon doormaken, logisch te verklaren door de minstens even steile leercurve.

Bij senior profielen is het ook logisch dat die groeicurve op een gegeven ogenblik minder hard stijgt.

Dalen in loon kan in België natuurlijk niet. Wanneer een collega een lagere score heeft dan een jaar voordien wordt bekeken hoe dit te verklaren valt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het overschakelen naar een nieuwe rol, maar evengoed door bepaalde situaties die het afgelopen jaar moeilijker maakten om te presteren.

Na de 360° feedback die schriftelijk gegeven wordt, en vóór het loongesprek plannen we dan een effectiveness review. Omdat geschreven feedback een eerste hulpmiddel is maar niet voldoende kader geeft, hebben we deze effectiveness review in het leven geroepen.

Hierbij geven alle evaluatoren van een collega mondelinge feedback over waarderingen en mogelijke verbeterpunten. Aanvankelijk lijkt dit een enorme drempel, maar we merken dat dit veel makkelijker is om zaken te nuanceren, uit te klaren en daarnaast… wie vindt het nu niet leuk om een compliment te ontvangen? De verbeterpunten vinden we daarentegen moeilijker om te geven maar eens de complimenten zijn uitgedeeld maakt dit de moeilijkere zaken wel ineens makkelijker bespreekbaar. Door deze effectiveness review creëren we uiteindelijk een kader waarbij beide aspecten aan bod komen met een basis van respect en vertrouwen ten opzichte van elkaar. Na zo’n review valt het voldane gevoel bij de collega’s heel erg op. Dit draagt enorm bij aan het teamgevoel en de transparantie binnen de teams. Dit komt niet alleen het bedrijf ten goede maar ook iedere collega individueel! Na de effectiveness review is het tijd voor de loongesprekken. Daar zijn we traditioneel mee van start gegaan bij het ingaan van de maand mei.

We beseffen dat het verzamelen van deze feedback enorm veel tijd en energie vraagt van iedereen binnen het bedrijf, maar we houden vast aan het idee dat dit zeer waardevol is. Enkel wanneer bepaalde blinde vlekken kleiner worden, en er een spiegel wordt voorgehouden heeft iemand écht kans om te groeien in een rol. En daarnaast… die positieve feedback krijgen, da’s toch zeker mooi meegenomen?

–          We all need people who give us feedback. That’s how we improve. Quote Bill Gates –