Onze Technical Guild heeft de smaak te pakken van ‘Lean Coffee’

Maandelijks organiseert onze Technical Guild een kennisdelingssessie in de vorm van een Lean Coffee. Dit is een meeting format die zonder vooropgestelde agenda toch heel productief en time-boxed verloopt. Aan het begin van de sessie brengen de deelnemers een aantal onderwerpen aan, die dan worden geprioriteerd aan de hand van een rondje Dot Voting.

Hierna worden alle onderwerpen in volgorde afgehandeld, waarbij een strikte time-box wordt bijgehouden. In eerste instantie mag er 8 minuten gesproken worden over een bepaald onderwerp. Daarna volgt een stemmingsronde, waarin alle deelnemers aangeven of ze al dan niet verder willen gaan met dit onderwerp, of naar het volgende onderwerp willen overgaan. De duimen gaan omhoog of omlaag.

Als er voor gekozen wordt om het onderwerp verder te behandelen, dan gaat dit verder gedurende 4 minuten. Daarna volgt opnieuw een stemmingsronde, waarna er 2 en later 1 minuut verder gegaan wordt. Hierna eindigt de discussie definitief, en komt het volgende onderwerp aan bod.

Op deze manier neemt ieder onderwerp maximaal 15 minuten in beslag, en dat zorgt ervoor dat er een groot aantal punten kunnen besproken worden en iedereen kan aangeven of het interessant of nuttig is om verder te gaan met het onderwerp, of door te gaan naar het volgende zonder oeverloze discussies.

Tijdens onze 2 uur durende sessie werd er gepolst naar de kennis en interesse omtrent Agile in het algemeen, en aansluitend werd er gesproken over hoe bugs vermijden die pas na x-aantal sprints opduiken. Een continue backlog refinement, test scenario’s, en andere business analyse technieken kwamen naar boven als mogelijke voorstellen.

In het meer technische luik kwam een onderwerp aan bod over welke tooling niet mag ontbreken op een developer’s pc. Naast het onvermijdelijke Visual Studio bleek ook Spotify een hoogvlieger. We vermoeden dat een hoofdtelefoon evenmin mag ontbreken.

Daarnaast werd er besproken wie er aan Test Driven Development deed, en hoe ze dit in hun project toepassen. Tot slot vertelde iedereen nog even over de zaken waar ze in hun vrije tijd mee bezig zijn op technisch vlak, en werd er nog wat gebrainstormd over het al dan niet organiseren van een sessie rond Mob Programming.
Een boeiende en leerrijke bijeenkomst dus, waarin het formaat van de Lean Coffee voor een interessante dynamiek in de groep zorgt. Onze Technical Guild heeft alvast de smaak te pakken. Laat maar komen, die ‘Lean Coffee’ !!

Auteur: Tom Knapen