Samenwerken

In een project zijn meerdere partijen betrokken en is vertrouwen een belangrijke factor. De Product Owner moet het vertrouwen krijgen van de verschillende stakeholders, want hij of zij is het klankbord in het project. Daarnaast is er ook vertrouwen nodig tussen Qframe en u als klant.
Vertrouwen is gebaseerd op direct contact, openheid en respect voor elkaar, zowel tussen de project teamleden zelf, maar ook met de product owner, de gebruikers en andere stakeholders.

Vertrouwen hebben betekent ook een duidelijk en transparant zicht hebben op de voortgang van het project. In de Qframe project aanpak bieden we hiervoor een aantal instrumenten zoals velocity-meting, burn-down grafieken, scrumbord, product backlog, … Deze instrumenten helpen u als klant om de controle te hebben over het project en indien nodig snel te kunnen bijsturen. In onze meetings bij de start van het project leren we u deze instrumenten te hanteren en begrijpen.

Onze aanpak stimuleert een intense samenwerking door een ruim aantal contactmomenten zoals kick-off meeting, een pre-game fase, sprint planning en sprint demo meetings, daily stand-ups, retrospectives,… Kortom, communicatie als sleutelelement.

Wet van voortschrijdend inzicht

In elk project, zowel in IT als in andere projecten, speelt de wet van voortschrijdend inzicht. Naarmate een project vordert ontstaan nieuwe of bijkomende inzichten in de scope en het doel van het project. Naarmate stories verder worden uitgewerkt of opgeleverde functionaliteiten geëvalueerd en getest of in gebruik genomen, verwerven we als project team of als gebruikers meer inzicht of een betere kijk op het project en de gewenste functionaliteiten.

Soms dwingen veranderingen in de omgeving tot een bijsturing van het project en het herbekijken van scope en prioriteiten. Het succes van het project hangt mee af van de manier waarop men omgaat en open staat voor dat voortschrijdend inzicht. Hoe sneller je deze veranderingen en inzichten kan meenemen tijdens het project, en dus kan bijsturen, des te beter het eindresultaat en de echte ‘business value’ zal zijn.

Niets is meer frustrerend dan op het einde van een project te moeten constateren dat het oorspronkelijke inzicht en de scope achterhaald zijn en niet meer aansluiten bij een gewijzigde context en kijk op het project. Onze Qframe aanpak stimuleert en ondersteunt dit voortschrijdend inzicht.