Maatwerk software projecten

Wij bouwen maatwerk software in .NET met teams die werken op basis van een goede projectaanpak waarin we hard inzetten op samenwerking.

We zijn al bijna 20 jaar bezig met het ontwikkelen van maatwerk software, dus we mogen gerust zeggen dat we wel wat ervaring hebben in die wereld. We hebben in verschillende formats gewerkt, van enerzijds projecten volledig in eigen beheer met allemaal Qframe mensen tot anderzijds ‘bodyshopping’ waarbij we – hoofdzakelijk technische – mensen inschakelden in projecten die beheerd werden door andere partijen. En nog een aantal “mixed” formats daartussen in.

We hebben projecten goed zien lopen, maar helaas ook wel projecten serieus fout. En hoewel onze klanten doorgaans wel tevreden waren bleven we zelf te vaak achter met het gevoel dat het beter had gekund, dat we voor dat geld nóg meer waarde hadden kunnen leveren.

We zagen eigenlijk vaak dezelfde problemen terugkomen: de klant had helemaal geen goed beeld van wat hij nodig had op voorhand, en zag door te experimenteren met de nieuwe software pas wat de lacunes waren en wat hij echt nodig had. Die nieuwe technologie bleek helemaal nog niet zo stabiel te zijn als gehoopt, dus er zaten nog een aantal hardnekkige bugs in de software die er nog uit moesten. De klant had toch wel verwacht dat zulke simpele functionaliteit veel goedkoper zou zijn te programmeren… En zo zijn er nog wel wat.

Ondertussen hebben we geleerd wat we kunnen doen om die problemen te voorkomen. Langs de ene kant hebben we zelf heel wat activiteiten en taken geïdentificeerd die nodig zijn voor het maken van goede software. En langs de andere kant hebben we ook veel inspiratie gevonden in de agile/scrum beweging, want uiteraard waren wij niet de enigen die deze problemen zagen terugkomen.

We zien 3 belangrijke succesfactoren voor het slagen van een project.

Duidelijke projectaanpak
Projectaanpak

Om goede software te maken heb je niet alleen goede developers nodig, maar moet je vooral ook heel goed begrijpen wat de klant nodig heeft. En je moet er rekening mee houden dat (het inzicht in) wat de klant nodig heeft in de loop van een project constant evolueert, en dat er bijgevolg vaak bijgestuurd zal moeten worden.

Je hebt daarom een ‘productieproces’ nodig dat toelaat in te spelen op die steeds wijzigende inzichten. Dat volledig transparant is waardoor je ‘shared understanding’ creëert en je in vertrouwen kan samenwerken.

Onze projectaanpak is een nuchtere mix van eigen ervaringen met wijsheden uit de Scrum en Agile beweging. Je ziet onze aanpak het beste als een set van richtlijnen waarin we verschillende taken en rollen definiëren. En waarbij we het werk organiseren op een manier die leidt tot een actieve en transparante samenwerking tussen ons ontwikkelteam en jullie betrokken personen. Vertrouwen, communicatie en voortschrijdend inzicht zijn daarin 3 sleutelelementen.

Meer over onze projectaanpak

Teams

Werken in iteraties van 2 weken waarin volledige blokken werkende software opgeleverd wordt verschilt sterk van hoe er nog steeds in de meeste bedrijven gewerkt wordt. Er komt dus ook een heel leertraject kijken bij de introductie van Scrum binnen een bedrijf. Dat leertraject kan enorm versneld worden door teams in te zetten die ervaring hebben met deze manier van werken.

Bovendien duurt het doorgaans ook wel even vooraleer een groepje mensen echt een geolied team wordt. Een team dat gevormd wordt met een kern van mensen die reeds op mekaar ingespeeld zijn – waar iedereen goed weet welke rollen/activiteiten hij goed in is, en wat het belang is van de andere rollen die z’n collega’s opnemen – komt veel sneller op kruissnelheid dan een team dat volledig nieuw samengesteld wordt.

Vandaar dat Qframe teams inzet om projecten uit te voeren.

Meer over teams

Teams
Focus op samenwerken
Samenwerken

Wij hebben al bijna 20 jaar ervaring met het maken van goede software. Maar niemand heeft meer ervaring met uw business dan uzelf. Het spreekt voor zich dat we moeten samenwerken om goede software voor uw business te maken.

Voor een succesvol project is uw participatie en inbreng als klant cruciaal. Het projectteam bestaat daarom best niet enkel uit ons Qframe team, maar ook uit mensen van de klant zelf. Het belangrijkste is dat u als klant iemand kan aanstellen als ‘Product Owner’ om zijn schouders mee onder het project te zetten door de visie van het project te bewaken en als klankbord te fungeren voor het development team.

Meer over samenwerken