Vaste Prijs, Dynamische Scope

QFrame voert standaard projecten uit via een “vaste prijs, dynamische scope” samenwerkingsmodel. Deze manier van samenwerken doet de kans op een succesvol project significant stijgen.

Dit samenwerkingsmodel sluit perfect aan bij de projectaanpak die door QFrame wordt gehanteerd. Het geeft de klant de nodige flexibiliteit om prioriteiten tijdens het project te wijzigen en nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan het project, zonder meerkost en zonder het volgen van complexe en dure procedures. Elke te ontwikkelen functionaliteit krijgt in de QFrame projectaanpak een prioriteit. Indien er extra functionaliteiten worden toegevoegd, dient te worden bekeken welke functionaliteit met een lage prioriteit buiten de scope van het project kan worden geplaatst. Op deze manier kan de klant het voortschrijdend inzicht, dat typisch is aan een software project, onmiddellijk verwerken binnen het project en binnen het beschikbare budget.

De oorspronkelijke scope welke vastgelegd is tijdens de offerte fase, wordt enkel gebruikt om een inschatting te doen van het nodige budget om een oplossing te ontwikkelen in het kader van de behoefte van de klant.

Tijdens de realisatie van het project, wordt de oorspronkelijke scope als basis gebruikt maar kan deze op een makkelijke manier, ad hoc gewijzigd worden. De scope tijdens het project is dus dynamisch, wat ook wil zeggen dat QFrame niet kan garanderen dat de uiteindelijk opgeleverde scope gelijk is aan de oorspronkelijk gevraagde scope. Doordat de klant zelf de prioriteiten binnen de ontwikkeling bepaalt, zorgt deze formule/methodologie er wel voor dat de functionaliteiten met de meeste business value zullen opgeleverd zijn op het einde van het project. We passen deze strategie al jaren toe bij verschillende klanten en geen enkele klant grijpt nog terug naar de originele scope om te valideren of hij waar voor z’n geld heeft gehad. De klanten zijn zich ervan bewust dat er tijdens het project verschillende scopeveranderingen hebben plaatsgevonden en dat hier op een constructieve manier is mee omgegaan.

Door op deze manier samen te werken, heeft de klant de controle over wat er wordt geïmplementeerd binnen het project, zonder zich zware scope discussies op de hals te halen.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het opbouwen van wederzijds Vertrouwen hier is.

In de praktijk krijgt deze werkwijze vooral vorm via de product backlog en de manier van opstellen en inschatten hiervan. Op basis van de geïmplementeerde functionaliteiten en het resterende budget kan er ingeschat worden welke functionaliteiten er nog binnen het budget kunnen geïmplementeerd worden. De impact van de backlog wijzigingen door de product owner wordt via deze werkwijze onmiddellijk zichtbaar. Als er een functionaliteit met hoge prioriteit wordt toegevoegd, ziet de product owner onmiddellijk welke functionaliteiten er door deze wijziging buiten het beschikbare budget zullen vallen.

Deze manier van werken heeft een aantal significante voordelen:

  • Vaste prijs zorgt voor bewust omgaan met budget in functie van de scope
  • Dynamische scope zorgt voor de nodige flexibiliteit binnen het project
  • De klant kan een aantal taken binnen het project zelf uitvoeren wat zorgt voor meer budget voor extra business value
  • De opgeleverde applicatie heeft echte meerwaarde voor de klant
  • De leverancier rekent geen risicomarge in de voorgestelde prijs, wat in een “vaste prijs, vaste scope” model wel gebeurt (expliciet of impliciet)

Aangezien er geen vaste scope is, geeft dit ook de mogelijkheid aan de klant om het project vroeger af te ronden en in productie te stellen dan voorzien. Het gebeurt ook in de praktijk dat in een project alle nodige functionaliteiten zijn geïmplementeerd, getest en goedgekeurd terwijl het voorziene projectbudget nog niet volledig is opgebruikt.

Belangrijk binnen de keuze van een samenwerkingsmodel is rekening te houden met de kwaliteitsdriehoek. Elk project heeft 4 belangrijke aspecten: budget, timing, scope en kwaliteit. Wanneer één van deze aspecten in het gedrang komt, gaat dit altijd ten koste van een ander aspect. In een “vaste prijs, vaste scope” verhaal, wordt er typisch ingeboet op kwaliteit als het einde van het budget nadert, omdat dit pas op termijn zichtbaar wordt. In het “vaste prijs, dynamische scope” verhaal zoals voorgesteld door QFrame, kiezen we er bewust voor om de timing, budget en kwaliteit te behouden en te spelen met de opgeleverde scope. Uiteraard is het altijd mogelijk om extra budget te voorzien zodat er extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd aan het project.