23 May 2017

In een vorige blog zijn we dieper ingegaan op veel gehoorde excuses om geen sprint retrospective te houden. In dit artikel belichten we enkele formats en tips die jullie kunnen helpen om die sprint retrospectives zinvol, boeiend en productief te maken en te houden. Het einde van een sprint…

Read More

05 Apr 2017

Aan de grondslag van het Agile framework ligt het Agile Manifesto met een oplijsting van een aantal belangrijke principes. Eén van de “Agile Manifesto” principes luidt als volgt: “At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.” Het streven…

Read More

17 Jan 2017

In de wereld van ‘Waterfall’ werd aan stuurgroepen heel wat verantwoordelijkheid toegedicht, van bewaking en toekenning van budget, over het bepalen van scope en de scope-changes tot de volledige eindverantwoordelijkheid over het projectresultaat. Die stuurgroepen bestonden uit alle mogelijke stakeholders. Vaak ook stakeholders die zelf niet rechtstreeks begunstigden van de applicatie…

Read More

14 Dec 2016

Op woensdag 7/12 was Qframe de gastheer voor een VISUG-sessie, met als topic de toepassing van een project aanpak om een project veel meer kans op slagen te geven. VISUG is de Belgische usergroep die de Visual Studio ontwikkelaars samenbrengt. Tussen de hoofdzakelijk technische sessies in het VISUG-aanbod bracht…

Read More