17 Jan 2017

In de wereld van ‘Waterfall’ werd aan stuurgroepen heel wat verantwoordelijkheid toegedicht, van bewaking en toekenning van budget, over het bepalen van scope en de scope-changes tot de volledige eindverantwoordelijkheid¬†over het projectresultaat. Die stuurgroepen bestonden uit alle mogelijke stakeholders. Vaak ook stakeholders die zelf niet¬†rechtstreeks begunstigden van de applicatie…

Read More