Agile Tester? Collega Jeroen doet het uit de doeken!

Qframe zoekt een agile tester!

Qframe gaat op zoek naar een nieuwe collega tester voor één van onze projecten in de medische sector.
Onze huidige tester, Jeroen, gaat op dit project doorgroeien naar de rol van functioneel analist waardoor we nood hebben aan een nieuwe collega tester! Om meer inzicht te krijgen in deze functie laten we Jeroen graag vertellen over hoe hij de job als tester heeft ervaren in deze complexe medische omgeving waar richtlijnen van het RIZIV, nomenclaturen, magneetbanden en andere wetgevingen de maatstaf zijn.


Jeroen, wat houdt je job als tester in?

Testen betekent dat ik naga dat wat onze developers in het team opleveren strookt met wat de PPO, of zijnde functioneel analist, heeft opgegeven in de story. Belangrijk in dit testproces is dat je steeds het groter geheel in je hoofd houdt. Hiermee doel ik op het checken dat ogenschijnlijk losstaande features die eerder gemaakt zijn correct interageren met nieuwe features.
Als tester heb je meer overzicht over het gehele product dan de developers die elk een stuk opnemen. Je moet er dus ook voor zorgen dat je dit overzicht kan behouden.

Wat zijn de moeilijkheden waar je op stoot in deze functie?

Eerst en vooral moet je ervoor zorgen dat je de juiste testdata kan verzamelen zodat je kan testen in een conditie die nauw aansluit bij de toekomstige reële situatie.
Bruikbare testdata moet je ofwel zoeken ofwel zelf maken om een correcte situatie te kunnen schetsen van einddata.
Daarnaast moet je ook kritisch genoeg zijn om te kunnen bepalen of de features zoals ontwikkeld, overeenkomen met de beschreven stories. Je mag de stories dus niet te letterlijk nemen maar moet deze ook op een juiste manier interpreteren en nakijken hoe deze passen in het groter geheel. Uiteindelijk moet je als tester kunnen inschatten wat het juiste resultaat zou moeten zijn.

Nog belangrijk is dat wanneer je bugs vindt, deze ook op een correcte manier gerapporteerd worden die duidelijk te interpreteren is voor de developers.

Welke eigenschappen moet een tester zeker hebben?

Analytisch vermogen met een dosis perfectionisme is zeker een must, zodat je met argusogen kleine foutjes kan spotten. Dit lijkt me al een zeer belangrijke eigenschap die je zeker niet mag ontbreken. Zoals ook eerder aangehaald moet je als tester kritisch genoeg zijn op het eindresultaat. Je moet hier op willen doorgaan en het resultaat regelmatig in vraag stellen. Niet té snel loslaten dus.
Daarnaast ook out-of –the-box durven denken, en bijvoorbeeld eens een veld ingeven met minder logische data om op die manier uit te testen hoe de software daarop reageert.
Last but not least, diplomatisch en communicatief genoeg zijn (lacht), dit helpt zeker wanneer je een bug moet doorgeven aan de developers.

Naast het testen van de opgeleverde stories, wat komt er nog kijken bij je jobinhoud?

Een stukje administratie is natuurlijk noodzaak, dit houdt in dat de bugs die je vindt ook duidelijk rapporteert in een tool , bij ons gebeurt dit momenteel in Visual Studio.
Daarnaast moet je ook af en toe afstemmen met je team. Dit overleg komt er bijvoorbeeld aan te pas wanneer er geen éénduidig antwoord is of een bug wel écht een bug is. Sommige stories zijn voor interpretatie vatbaar, je mag dan zeker niet nalaten om aan de product owner zijn mouw te trekken zodat hij eventueel verder kan polsen bij de business over het gewenste eindresultaat.

Dankjewel voor dit interview Jeroen! We duimen dat we snel een nieuwe collega vinden voor op jullie team!
Check ook de vacature van Agile Tester